Selasa, 26 September 2017

Permohonan Keluar Agama

Ditulis pada 27hb September 2017

Tinjauan Semula Kes-kes Murtad di Malaysia dan hukum fiqh yang berkaitannya.

Mohd Fakhrurrazi Bin Mohd Hanapi (PU RAZI)* Peguam Syarie

Permohonan murtad atau keluar agama Islam adalah di bawah bidangkuasa Mahkamah Tinggi Syariah di semua negeri-negeri di Malaysia dan rata-rata kes ini masih didaftarkan walaupun dengan lambakan maklumat berkaitan Islam dan indahnya agama samawi ini namun badan-badan agama masih lagi menghadapi permohonan keluar Islam.

Kajian secara tidak rasmi dan pengalaman sebagai peguam syarie yang membawa kes seperti ini maka dapatlah disimpulkan apabila permohonan murtad adalah disebabkan faktor-faktor berikut:
1. masuk Islam disebabkan mengikut agama pasangan namun mohon murtad apabila bercerai
2. ditipu oleh sindiket yang mengumpan untuk mendapatkan wang
3. pendaftaran status agama Islam kerana penjaga mendaftarkannya tetapi tidak pernah beramal sebagai seorang Islam
4. tidak tetap pendirian hanya kerana menganggap sebagai jalan penyelesaian kepada masalah yang sedang dihadapi
5. tidak pernah belajar dan cuba memahami Islam

Kesan-kesan daripada permohonan ini dapatlah dilihat apabila berlakunya kematian dan isu-isu perwarisan dan harta. Ada pemohon yang telah mendaftar sebagai Islam namun mereka tidak mendaftarkan status agama Islam tersebut di Jabatan Pendaftaran Negara dan kesannya apabila kes tersebut diketahui oleh pihak majlis agama Islam negeri terutama apabila berlaku kematian.


Tinjauan-tinjauan kepada contoh kes dahulu yang ada kesannya kepada kes-kes semasa, mari kita lihat satu persatu:

Tahun 2005

KES 1
Dalam Perkara Permohonan Perisytiharan Status Agama Si Mati Mohammad Abdullah@Moorthy a/l Maniam, Permohonan Ex Parte Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Tuan Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim, HMTS (22/1/2005)

Ini adalah Permohonan ex-parte oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan berdasarkan s. 91 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) bahawa si mati Mohammad bin Abdullah adalah seorang Islam dan hendaklah dikebumikan menurut kehendak Agama Islam dan hukum Syarak.

Latar belakang kes
Si mati Mohmmad bin Abdullah adalah bekas anggota Anggota Tentera Malaysia dan anggota Komando Tentera Darat sehingga 1998 kerana lumpuh akibat tercedera dalam latihan ‘somersault’ pada 14/8/1998. Beliau lumpuh dari pinggang ke bawah dan menggunkan kerusi roda
Antara  10 orang pendaki Projek Everest Malaysia pada tahun 1997.

Pada 11/11/2005 jatuh dari kerusi roda dan koma.
Meninggal dunia pada 20/12/2005 di Hospital Kuala Lumpur dan isterinya gagal untuk menuntut mayat tersebut di rumah mayat Hospital Kuala Lumpur berikutan beberapa rakan si mati dari Angkatan Tentera Malaysia  menuntut si mati disemadikan mengikut hukum Syarak.

Keterangan di hadapan Mahkamah :-
Si mati telah memeluk Islam pada 11/10/2004 berdasarkan keterangan masuk Agama Islam dari Pejabat Agama Kem Kementah Kuala Lumpur bertarikh 8/3/2005.
Pada 8/3/2005 Pejabat Agama Kem Kementah Kuala Lumpur dihantar kepada Pemohon bagi tujuan pendaftaran Kemasukan Islam yang telah mengambil cop jari kanan si mati.
Pada 14/5/2005 pendaftaran di buat mengikut kehendak seksyen 91 APUUI 1993 dengan no pendaftaran 282/05.

Mahkamah memutuskan :-
Mohammad bin Abdullah @ Moorthy a/l Maniam adalah seorang Islam.
Mohammad bin Abdullah hendaklah dikebumikan menurut kehendak Agama Islam dan hukum Syarak.
Mana-mana pihak yang menjaga mayat Mohammad bin Abdullah hendaklah menyerahkan kepada pihak pemohon untuk dikebumikan dengan segera
Polis Di Raja Malaysia hendaklah memberi kerjasama untuk melaksanakan perintah ini.

KES 2
Kaliammal Sinnasamay  v Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan & Yang Lain,Saman Pemula No. R1:24-102-2005
Raus Sharif, H (28/12/2005 )


Latar belakang kes
Pada 21/12/2005 Isteri kepada Mohammad Abdullah @ Moorthy a/l Maniam memfailkan saman pemula  untuk beberapa perintah:-

(a) Suatu deklarasi bahawa pemohon adalah isteri yang sah kepada Moorthy a/l Maniam (simati) sehingga pada tarikh kematiannya pada 20 Disember 2005;

(b) Suatu deklarasi bahawa simati adalah seorang beragama Hindu, dan    
mengikuti adat serta agama Hindu sebelum kematiannya;

(c) Suatu deklarasi bahawa simati adalah seorang bukan beragama Islam pada tarikh kematiannya;

(d) Suatu deklarasi bahawa segala dokumen-dokumen penukaran agama simati kepada agama Islam adalah tidak sah di sisi undang-undang dan terbatal;

(e) Suatu perintah mengarahkan responden kedua dan/atau Hospital Besar Kuala Lumpur dengan sendiri dan/atau melalui ejen mereka dan/atau melalui pekerja dan/atau wakil mereka menyerahkan dan/atau melepaskan dan/atau memberikan jenazah simati dengan serta-merta kepada pemohon untuk upacara pengkebumian;

(f) Suatu perintah injunksi melarang responden pertama daripada mengambil dan/atau menuntut jenazah simati daripada responden kedua dan/atau menahan responden pertama daripada menuntut jenazah simati dengan apa jua cara sekalipun dari responden kedua;

(g) Suatu perintah injunksi interim melarang responden pertama daripada mengambil dan/atau menuntut jenazah simati daripada responden kedua dan/atau menahan responden pertama daripada menuntut jenazah simati dengan apa cara sekalipun dari responden kedua sehingga keputusan muktamad oleh mahkamah ini.

Pada 28/12/2005 (6 hari selepas keputusan di Mahkamah Syariah), Mahkamah hanya membenarkan perintah (a) iaitu pemohon adalah isteri kepada Moorthy a/l Maniam dan relief dari (b) hingga (g) ditolak.

Mahkamah memutuskan :-
“ Pada saya, memandangkan di dalam kes ini Mahkamah Tinggi Syariah, Kuala Lumpur telah membuat keputusan bahawa simati adalah seorang Islam, maka mahkamah ini tidak mempunyai bidangkuasa untuk menyemak dan membatalkan perintah Mahkamah Syariah atau tidak menghiraukan sama sekali perintah tersebut.

… mahkamah yang mempunyai bidangkuasa dan kompeten untuk menentukan apa-apa perkara yang timbul di dalam Akta 505, seperti kesahan pemelukan seseorang itu ke agama Islam adalah Mahkamah Syariah dan bukan Mahkamah Sivil. Ini adalah selari dengan Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa Mahkamah Sivil tidak mempunyai bidangkuasa berkenaan dengan apa-apa perkara di mana Mahkamah Syariah mempunyai bidangkuasa yang diberikan di bawah undang-undang bertulis.”
Tahun 2006

KES 3
Dalam Perkara Permohonan Perisytiharan Pembubaran Perkahwinan Disebabkan Pertukaran Agama- Permohonan Siti Aisyah Janthip Aisam [2006] 21(ii) JH 262 (8/1/2006).

Latar belakang kes
Pemohon, Siti Aisyah Janthip Aisam (warganegara Thailand) berkahwin dengan Enui anak lelaki Aisom (warganegara Malaysia) di Kuil Tin Ann Kong, Pasir Puteh, Kelantan pada 31/5/1990 dan didaftarkan mengikut Akta Membaharui Undang-Undang(Perkahwinan dan Perceraian), 1976.

Kedua-dua mereka pada ketika itu beragama Buddha.  Pemohon masuk Islam pada 20/2/2005 dan membuat permohonan pembubaran perkahwinan antara Pemohon dan suaminya;Enui anak lelaki Aisom.

Mahkamah memutuskan :-
Perkahwinan pada 31/5/1990 terputus mengikut Hukum Syara’ akibat daripada masuknya Siti Aisyah Janthip Aisam ke agama Islam mulai 20/2/2005 dengan tidak diikuti masuk Islam oleh Enui anak lelaki Aisom dalam tempoh ‘iddah Siti Aisyah Janthip Aisom mulai 8/1/2006. Mahkamah perintah Pemohon ber’iddah dengan ‘iddah suci dalam talak bain bermula 8/1/2006 bersamaan 8 Zulhijjah 1426.

Mahkamah sabit perkahwinan Siti Aisya Janthip Aisam dengan Enui anak lelaki Aisom mengikut agama Buddha pada 31/5/1990 terbubar mengikut Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam (Terengganu) 1985 mulai 8/1/2006 bersaman 8 Zulhijjah 1426 akibat daripada masuknya Siti Aisyah Janthip Aisam ke agama Islam mulai 20/2/2005 dengan tidak diikuti masuk Islam oleh Enui dalam tempoh ‘iddah Siti Aisyah Janthip Aisam.
Tahun 2008

KES 4
Pemohon, Nur Adryana Qestina binti Abdullah@Audrey Christina Samuel berkahwin dengan S. Gopal a/l Subramaniam pada 21/6/2001 mengikut agama Kristian di gereja Katholik Holy Redeemer dan didaftarkan di bawah Akta Memperbaharui Undang-Undang(Perkahwinan dan Perceraian) 1976.

Latar belakang kes
Mereka telah memperolehi dua orang anak iaitu Melissa Chrysyl Benedict dan Jason Louise Benedit (masing-masing berumur 6 dan 4 tahun)Pada 13/4/2007 Pemohon memeluk Islam dan suaminya kemudian bertindak keluar dari rumah dan membawa kedua-dua anaknya.

Pada 4/5/2007 Pemohon memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah Seremban untuk pembubaran perkahwinan. Walau bagaimanapun, suaminya gagal hadir ke Mahkamah Syariah sungguhpun diserahkan Saman.

Mahkamah memutuskan :-
Perkahwinan Adryana Qestina binti Abdullah @ Audrey Christina Samuel dengan S. Gopa terputus mengikut Hukum Syarak akibat dari masuknya Adryana Qestina binti Abdullah ke Agama Islam mulai pada 13/4/2007.

Bagi tempoh ‘iddah Pemohon, Mahkamah telah merujuk kepada 2 kitab bagi menentukan tempoh ‘iddah iaitu:-

(1) Kitab Dr. Wahbah al-Zuhayli yang berjudul al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh  yang bermaksud:

 “Perpisahan ini adalah dikira sebagai talak bain mengikut pendapat Abu Hanidah dan Muhammad. Manakala Abu Yusof pula berpendapat ia adalah pemisahan tanpa sebarang talak”.

(2) Kitab Buhuth wa Fatawa Islamiyyah fi Qadhaya Mua’sarah Juz 2 hlm 201 menyatakan:-

“Sekiranya suami itu terhalang daripada masuk Islam, maka mahkamah hendaklah memisahkan mereka berdua.Dan perpisahan  mereka adalah seperti talak bain yang diputuskan oleh mahkamah, dan wajib ke atas isteri itu, iddah yang telah ditetapkan oleh syarak yang bermula  apabila ia dipisahkan oleh mahkamah denan syarat dia tidak kembali dengan bekas suaminya. Dan iddah dalam kes ini ialah selama tiga kali haid yang sempurna atau sekiranya dia mengandung sehingga melahirkan anak”.

Mahkamah memerintahkan bahawa Adyana Qestina binti Abdullah@Audrey Christina Samuel beriddah selama tiga(3) kali suci dalam talak bain  bermula pada 27/4/2007 (tarikh keputusan) bersamaan dengan 12 Rejab 1428H.

Walau bagaimanapun, tiada perintah dibuat mengenai siapakah berhak mendapat penjagaan anak dan juga kedudukan agama anak-anak tersebut.


KES 5
Siti Fatimah Tan binti Abdullah v Majlis Agama Islam Pulau Pinang kes Mal No.07100-043-0191-2006 MTS Pulau Pinang (kes tidak dilaporkan) Tuan Hj Othman bin Ibrahim HMTS (8/5/2008)

Pemohon memfailkan permohonan pengisytiharan murtad di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang.

Latar belakang kes
Plaintif Siti Fatimah Tan bt Abdullah  atau nama asalnya Tan Ean Hung adalah pada asalnya seorang beragama Buddha.

Pada 25/7/1998 beliau telah memeluk Islam dan didaftarkan dengan nama Siti Fatimah Tan bt Abdullah dan pada 4/8/1999 berkahwin dengan seorang warganegara Iran, Ferdoun Aslanian.

Walau bagaimanpun, selepas 4 bulan berkahwin,suaminya telah menghilangkan diri.

Plaintif mengakui beliau tidak pernah mengamalkan ajaran Islam dan tidak pernah diajar atau di bawa mempelajari Agama Islam oleh suami.

Pada masa yang sama beliau beramal dengan ajaran Buddha dan menyembah berhala Tokong Tok Pek Kong, Kuang Yim Neo dan Ti kong, pada setiap hari walaupun semasa menjadi suami isteri bagi pasangan tersebut.

Beliau menyembah berhala itu pada setiap hari dan pada masa yang sama suami ada ikut serta semasa pergi ke Tok Kong Kuang Yim Neo.

Ini disahkan lagi dengan keterangan baiyinah adik saudara kandung plaintif sendiri semasa memberi keterangan di mahkamah. Beliau tinggal bersama dengan kakaknya dan melihat kakaknya menjalankan upacara ajaran Buddha dengan menyembah tokong itu setiap hari.

Mahkamah memutuskan :-
Berdasarkan keadaan plaintif dan qarinah-qarinah yang ditunjukkan itu amat jelas bahawa beliau tidak mengamalkan ajaran Islam sejak dari mula memeluk Islam lagi, akibat dari kekurangan inilah beliau ingin kembali kepada agama asalnya iaitu buddha. Walaupun mahkamah memandang serius hal ini, tetapi mahkamah tidak mempunyai pilihan melainkan memutuskan iaitu permohonan plaintif ini diluluskan….mahkamah itu memerintahkan MAIPP untuk membatalkan pendaftaran sijil akuan memeluk Islam beliau.
Tiada ulasan:

Catat Ulasan