Ahad, 18 Ogos 2013

Rukun-rukun Nikah

Nikah mempunyai lima (5) rukun iaitu:- (s.i.s.w.a)
Suami;
Isteri
Dua (2) orang saksi
Wali
Akad nikah
Setiap rukun pernikahan tersebut di atas mempunyai syarat-syarat tertentu sebagaimana berikut:-

(1) Suami
Suami tidak mempunyai hubungan mahram dengan perempuan yang dikahwini
Suami adalah lelaki yang tertentu
Tidak berada dalam ihram haji atau umrah

(2) Isteri
Tidak mempunyai halangan-halangan untuk berkahwin
Isteri adalah perempuan yang ditentukan
Tidak berada dalam ihram haji atau umrah

(3) Dua orang saksi
Saksi mestilah beragama Islam
Saksi mestilah lelaki
Berakal dan baliqh
Adil walaupun zahirnya sahaja
Mendengar
Melihat

(4) Wali
Wali mestilah beragama Islam,
Adil
Baligh
Berakal
Tidak mempunyai kecacatan yang boleh menjejaskan pandangan
Wali bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan safih (bodoh)
Bukan orang yang berihram

(5) Akad Nikah
Akad nikah hendaklah menggunakan lafaz nikah atau kahwin
Lafaz sighah (ijab dan qabul) hendaklah disebut secara jelas dan terang
Ijab dan qabul bersambung
Wali dan pengantin lelaki waras sehingga selesai akad
Sighah menunjukkan akad berlaku ketika itu juga
Sighah mestilah mutlak 
Sekiranya pernikahan diadakan tidak menepati syarat-syarat rukun nikah di atas, maka pernikahan tersebut adalah fasid dimana pasangan tersebut mestilah difaraqkan (dipisahkan).

Tiada ulasan:

Catat Ulasan